เครื่องมือแปลเว็บไซต์เป็นภาษาต่างๆกว่า36ภาษา

WEBサイトをワンクリックで36言語に人力&機械翻訳するSpoke

ค้นแล้วเจอง่ายที่สุดบนเสิร์ชเอนจิน

อัตราค่าแปลคุ้มค่าที่สุด

จัดการง่ายที่สุดด้วยระบบCMS

รู้จักSpokeใน90วินาที

ค้นแล้วเจอง่ายที่สุดบนเสิร์ชเอนจิน

เครื่องมือแปลภาษาที่ใช้ทำเว็บไซต์หลายภาษา ส่วนมากมักจะเจอปัญหาใหญ่เกี่ยวกับการค้นหาบนเสิร์ชเอนจินด้วยคีย์เวิร์ด (SEO) เช่น ไม่สามารถใช้ชื่อโดนเมนเดิมของตัวเองได้,ไม่สามารถเปลี่ยนURLไปตามแต่ละภาษาได้เป็นต้น

เครื่องมือแปลภาษาเหล่านี้นอกจากจะไม่เหมาะสมกับระบบเสิร์ชเอนจินแล้ว ยังทำให้พลาดเป้าหมายในการค้นหาจากผู้ใช้งานบนอินเตอร์เน็ตอีกด้วย

Spokeเป็นเครื่องมือแปลภาษาที่เป็นมิตรต่อระบบเสิร์ชเอนจิน เนื่องจากยังคงใช้ชื่อโดนเมนเดิมของตัวเอง และใช้การสร้างโดเมนย่อยหรือไดเร็คทอรี่ย่อยขึ้นมาสำหรับแต่ละภาษา

サーチエンジン最適化

ค้นแล้วเจอง่ายที่สุดบนเสิร์ชเอนจิน

ลดค่าใช้จ่ายอื่นๆจากการแปลภาษา

ค่าใช้จ่ายหลักที่จำเป็นของการแปลเว็บไซต์หลายภาษาคือค่าแปลภาษา

Spokeใช้ระบบจัดการ เสนอราคา,จ่ายเงิน,สั่งงาน,รับงาน ผ่านทางเว็บไซต์ทุกขั้นตอนจึงทำให้ได้อัตราค่าแปลที่สมเหตุสมผล

翻訳コスト最適化

ไม่มีค่าใช้จ่ายจากการแปลงเป็นภาษาHTML

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการทำเว็บไซต์หลายภาษา ไม่ได้มีแค่ค่าแปลภาษาเพียงอย่างเดียว ส่วนใหญ่จำเป็นต้องนำต้นฉบับที่แปลแล้ว

แปลงเป็นภาษาHTMLเพื่อแสดงผลบนเว็บไซต์

Spoke ใช้ระบบHTML Source Code อัตโนมัติ ไม่มีค่าใช้จ่ายจากการแปลงเป็นภาษาHTML

จึงทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดลงได้มากกว่าหนึ่งในสาม

HTML制作費が不要

จัดการง่ายที่สุดด้วยระบบCMS(Content Management System)

จัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ง่ายๆ ด้วยหลายระบบCMS

จัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอนการติดตั้ง ด้วยระบบCMS หรือระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ที่รู้จักกันดี เช่น

WordPress、NOREN、Movable Type、Magento ฯลฯ แม้เว็บที่มีหลายเพจก็สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายคอนเทนส์

CMS(コンテンツマネージメントシステム)最適化

อัพขึ้นเว็บได้รวดเร็ว

Spokeเชื่อมต่อกับระบบCMSโดยตรง เช่นงานที่มีเนื้อหา800ตัวอักษร เราสามารถแปลและอัพขึ้นเว็บได้ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังได้คำสั่งแปลจากลูกค้า

スピード公開

เสียงจากลูกค้า